Yasal

Kullanım Koşulları

AutoForm Engineering web sitesinin amacı, şirket, ürünleri ve hizmetleri hakkında tanıtıcı bir genel bakış sağlamaktır. Buna ek olarak, daha ayrıntılı bilgi doğrudan AutoForm Engineering GmbH’den (“AutoForm Engineering”) edinilebilir. Web sitesinde görüntülenen tüm içerikler AutoForm Engineering’in telifli, patentli veya ticari markalı mülkiyetindedir.

Tüm ürün ve hizmetler herhangi bir zamanda haber verilmeksizin değiştirilebilir. AutoForm Engineering ayrıca web sitesinin içeriğini önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Telif Hakkı

Web sitesinin tüm içeriği, özellikle metinler, fotoğraflar ve grafikler, telif hakkı, ticari markalar veya patentlerle korunmaktadır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm haklar AutoForm Engineering’e aittir ve saklıdır.

Telif haklarını, ticari markaları veya patentleri ihlal eden herkes (örneğin, görüntüleri veya metinleri izinsiz kopyalamak) kovuşturmaya tabidir ve ayrıca yasal işleme tabi tutulabilir. Web sitesinin herhangi bir içeriğini kullanmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Feragat

Bilgiler büyük bir özenle derlenmiştir. Bununla birlikte, AutoForm Engineering sağlanan bilgilerin güncelliğini, doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti etmez.

Diğer web sitelerine bir bağlantı sağlayarak, AutoForm Engineering bu web sitelerini onaylamaz veya AutoForm Engineering içerikleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bağlantıya tıkladığınızda AutoForm Engineering web sitesinden ayrılmış olursunuz.

AutoForm Engineering, bağlantılı herhangi bir sayfanın sunumu ve / veya içeriği üzerinde AutoForm Engineering’in kesinlikle hiçbir etkisi olmadığını vurgulamaktadır. Bu nedenle, AutoForm Engineering kendisini, linkli sayfaların tüm içeriğinden açıkça ve tamamen ayırır.

Gizlilik Politikası

– Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin(GDPR) 13, 14 ve 21 Maddelerine göre bilgi –

Bu Gizlilik Politikası ile AutoForm Engineering GmbH (bundan böyle: “AutoForm” veya “biz” olarak anılacaktır) size kişisel verilerinizin AutoForm tarafından işlenmesi ve veri koruma yasası kapsamındaki haklarınız hakkında genel bilgi vermek ister. Bu Gizlilik Politikası tüm AutoForm web siteleri için geçerlidir (www.autoform.com, careers.autoform.com, servicecenter.autoform.com, servicecenter.autoform.cn, helpdesk.autoform.com, helpdesk.autoform.cn, files.autoform.com, autoform.webex.com, ssl.autoform.com, carbody.autoform.com, www.easystampings.com).

AutoForm, kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini yürürlükteki gizlilik yasalarına uygun olarak ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak korumayı taahhüt eder.

AutoForm, bu sayfayı güncelleyerek Gizlilik Politikasını değiştirebilir. Herhangi bir değişikliği kabul ettiğinizden emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz.

Bu Gizlilik Politikası 29 Haziran 2023’den itibaren geçerlidir.

I. Genel Bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur ve kiminle iletişime geçebilirsiniz?

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur:
AutoForm Engineering GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
İsviçre

GDPR Madde 27’ye göre Avrupa Birliğindeki temsilcimiz:
AutoForm Engineering Deutschland GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 13a
44227 Dortmund
Almanya
E-mail: privacy@autoform.de

2. Ne işliyoruz?

Sizin tarafınızdan veya çerezler ve otomatik olarak atanan erişim verileri aracılığıyla sağlanan kişisel verileri işliyoruz.

Daha fazla bilgi için bakınız Bölüm II. – “Kişisel verilerin işlenmesi”.

3. Kişisel verileri hangi amaçla ve hangi yasal dayanağa göre işliyoruz?

Kişisel verilerinizi Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümlerine ve diğer geçerli yasalara uygun olarak çeşitli amaçlarla işlemekteyiz. Aşağıdakiler genellikle işleme amaçları olarak kabul edilir: sözleşmeye dayalı ilişkilerin başlatılması ve bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. b), meşru menfaatlerin korunması için (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f), onayınıza dayalı olarak (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. a) ve/veya yasal hükümlere dayalı olarak (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. c).

Daha fazla bilgi için bakınız Bölüm II. – “Kişisel verilerin işlenmesi”.

4. Kişisel verileri ne kadar süreyle işliyoruz?

Verileri yalnızca başlangıçta belirtilen, açık ve yasal amaç için gerekli olduğu sürece işliyoruz.

Buna ek olarak, çeşitli yasal saklama ve belgeleme yükümlülüklerine tabiyiz. Saklama ve belgeleme süreleri, iş ilişkisinin veya sözleşme öncesi yasal ilişkinin sona ermesinden sonra on yıla kadar olabilir.

Olası yasal taleplerle ilgili olarak, işleme süresi de on yıla kadar çıkabilen yasal sınırlama süreleri tarafından belirlenir.

5. Kişisel veri sağlama yükümlülüğünüz var mı?

Kişisel verileri sağlamak için yasal veya sözleşmeye dayalı bir zorunluluk yoktur. Sizden sadece hizmetlerimiz için gerekli olan verileri sağlamanızı istiyoruz. Bu kişisel veriler olmadan size hizmetlerimizi sunamayız.

6. Kişisel verilerinizi kim alır?

İşlemenin bir parçası olarak verileriniz aşağıdakilere iletilebilir:

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veya meşru menfaatimizin işlenmesi ve uygulanması bağlamında veri işlemeye dahil olan şirketimiz içindeki kişiler ve iç organlar.
 • Sözleşmeye bağlı ve gizliliği korumakla yükümlü olan ve sözleşmelerin işlenmesiyle bağlantılı olarak kısmi veri işleme görevlerini yerine getiren hizmet sağlayıcılar.
 • Gerekli olması halinde harici şirketler. Örnek olarak mektup teslimatı için posta hizmeti sağlayıcıları ve/veya sözleşmelerin işlenmesiyle bağlantılı olarak lojistik/nakliye şirketleri verilebilir.
 • Sipariş işleyicileri veya işlev aktarıcıları olarak bizim adımıza veri işledikleri ölçüde harici hizmet şirketleri (örneğin harici veri merkezleri, yazıcılar veya veri imha şirketleri).
 • Yetkili makamlar, yasal gereklilikleri yerine getirmek için bilgi vermek, raporlamak veya veri aktarmak zorunda olduğumuzda veya veri aktarımı kamu yararına olduğunda.

Bazı durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü taraf denetleyiciler olarak bağlı şirketlerle paylaşırız (bkz. Madde 4 No. 7 GDPR). Bunlar aşağıdaki denetleyicilerdir:

7. Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye aktarılması

Belirtilen durumlarda Bölüm II. - “Kişisel verilerin işlenmesi” bölümünde belirtilen durumlarda, kişisel verilerinizi ilgili üçüncü ülkelerdeki aşağıdaki şirketlere aktarabiliriz:

Yukarıda belirtilen tüm durumlarda, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun önlemler aldık (GDPR Madde 46 Paragraf 2 lit. c uyarınca standart sözleşme maddeleri). Bu önlemlerin bir kopyasını Bölüm 1. - “Kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur ve kiminle iletişime geçebilirsiniz?” uyarınca iletişim yoluyla talep edebilirsiniz.

Avrupa Komisyonu, İsviçre’ye veri aktarımı konusunda (GDPR Madde 45 uyarınca) İsviçre’nin yeterli düzeyde veri korumasına sahip olduğunu belgeleyen bir yeterlilik kararı yayınlamıştır.

8. Otomatik karar verme ve profil oluşturma

Bu web sitesinde otomatik karar verme mekanizması kullanmıyoruz.

9. Sizin haklarınız

Her veri sahibi bilgi edinme hakkına (GDPR Madde 15), düzeltme hakkına (GDPR Madde 16), silme hakkına (GDPR Madde 17), işlemeyi kısıtlama hakkına (GDPR Madde 18) ve aktarılabilirlik hakkına (GDPR Madde 20) sahiptir. Bu hakları kullanmak için, Bölüm 1. - “Kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur ve kiminle iletişime geçebilirsiniz?” bölümünde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Elektronik ortamda iletilen talepler genellikle elektronik ortamda yanıtlanmaktadır. “Veri sahibi haklarının kullanılması” da dahil olmak üzere GDPR uyarınca sağlanacak bilgiler, bildirimler ve önlemler genellikle ücretsiz olarak sağlanır. Yalnızca açıkça temelsiz veya aşırı talepler söz konusu olduğunda, işlem için uygun bir ücret talep etme veya işlem yapmaktan kaçınma hakkına sahibiz (GDPR Madde 12 Paragraf 5). Kimliğiniz hakkında makul şüpheler varsa, kimlik tespiti amacıyla sizden ek bilgi talep edebiliriz. Kimliğinizi tespit edemezsek, talebinizi işleme koymayı reddetme hakkına sahibiz. Mümkün olduğunca eksik bir kimlik tespiti olasılığı hakkında sizi ayrıca bilgilendireceğiz (bkz. GDPR Madde 12 Paragraf 6 ve Madde 11). Kural olarak, bilgi talepleri, talebin alınmasından itibaren bir ay içinde derhal işleme alınacaktır. Taleplerin karmaşıklığı ve/veya sayısı dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde süre iki ay daha uzatılabilir. Sürenin uzatılması durumunda, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde gecikmenin nedenlerini size bildireceğiz. Bir talep üzerine harekete geçmememiz halinde, talebin alınmasından itibaren bir ay içinde gecikmeksizin sizi bunun nedenleri hakkında bilgilendireceğiz ve sizi bir denetim makamına şikayette bulunma veya yargı yoluna başvurma olasılığı hakkında bilgilendireceğiz (bkz. GDPR Madde 12 Paragraf 3 ve Paragraf 4).

Kişisel veriler, GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f göre meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işlendiği sürece, GDPR Madde 21 göre haklara sahipsiniz. Haklarınızla ilgili daha fazla bilgiyi bu Gizlilik Politikasının sonunda bulabilirsiniz.

Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Tarafınızdan beyan edilen iptal, iptale kadar gerçekleştirilen kişisel verilerinizin işlenmesinin yasallığını değiştirmez (iptal hakkı, GDPR Madde 7 Paragraf 3).

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz (GDPR Madde 77). Bu şikayet hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez.

II. Kişisel verilerin işlenmesi

1. Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezler kullanılır. Çerezler, bir web sitesini ziyaretiniz sırasında terminal cihazınızda depolanan küçük dosyalardır. Bu, örneğin cihaz ile web sitesi arasında daha önce bir bağlantı olup olmadığını anlamayı sağlar. Çerezler yardımıyla, tercih ettiğiniz dil veya diğer ayarlar dikkate alınır; size belirli işlevler sunulur veya kullanıma bağlı olarak ilgi alanlarınız belirlenir.

Çerezler kişisel veriler içerebilir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde hangi çerezlerin kullanılıp kullanılmayacağı, web sitemizin hangi alanlarını ve işlevlerini kullandığınıza ve çerez ayarlarımızda teknik olarak gerekli olmayan çerezlerin kullanımını kabul edip etmediğinize bağlıdır (çerez açılır penceresi veya çerez başlığı).

Çerezlerin kullanımı ayrıca kullandığınız web tarayıcısının ayarlarına da bağlıdır (örneğin Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Çoğu web tarayıcısı belirli türdeki çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde önceden ayarlanmıştır; ancak bu ayarı genellikle değiştirebilirsiniz. Mevcut çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Çerezlerin reddedilmesi veya silinmesinin yanı sıra bunlara izin verilmesi (= onay) kullanılan cihaza ve kullanılan ilgili web tarayıcısına bağlıdır. Birden fazla cihaz veya web tarayıcısı kullanıyorsanız, kararları veya ayarları her durumda farklı şekilde yapabilirsiniz. Çerezlerin kullanılmasına karşı karar verirseniz veya bunları silerseniz, web sitemizin tüm işlevleri sizin için mevcut olmayabilir veya bireysel işlevler yalnızca sınırlı bir ölçüde kullanılabilir. Kişisel verilerin teknik olarak gerekli çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f. Onay vermişseniz, kişisel verilerin analiz amacıyla çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. a.

Çerezleri kullanarak aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işliyoruz:

 • Web sitemizi ziyaret ederken çerezlerin kabul edilmesi
 • Oturum kimliği
 • Son ziyaretin / etkinliğin zaman damgas
 • Son görüntülenen sayfalar

Kişisel verilerin çerezlerin kullanımı yoluyla işlenmesi, GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaat, web sitemizin işlevselliğini geliştirmektir.

Çerez Bildirimi

2. Erişim verilerinin / sunucu günlük dosyalarının otomatik olarak toplanması

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, her erişiminizde aşağıdaki belirli veriler saklanır:

 • IP adresi
 • İsteğin tarihi ve saati
 • İstenen kaynak
 • İstemciye döndürülen nesnenin boyutu
 • Tarayıcı bilgileri

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, web sitemizin işlevselliğini yönetmek ve geliştirmek ve güvenlik sorunlarını önlemektir.

3. Matomo

Gezinme davranışını analiz etmek ve web sitesinin kullanımının anonimleştirilmiş istatistiksel değerlendirmesini yapmak için açık kaynaklı yazılım Matomo’yu kullanıyoruz. Web analizi çerezler olmadan gerçekleştirilir ve IP adresiniz anonimleştirilir (2 baytlık IP maskeleme), böylece bireysel kullanıcılara bir atama mümkün olmaz. IP adresinin anonimleştirilmesiyle, kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına olan ilgileri yeterince dikkate alınır.

Web sitesinin kullanımına ilişkin analiz yoluyla elde edilen bilgiler yalnızca sunucularımıza iletilir ve takma ad kullanım profillerinde özetlenir. Toplanan veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

Kişisel verilerin Matomo aracılığıyla işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, web sitemizin kullanımının analizinin yanı sıra işlevselliğin geliştirilmesidir.

Matomo’nun kullanım koşulları ve veri koruma düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: https://matomo.org/privacy/.

Burada gerçekleştirdiğiniz eylemlerin analiz edilmesini ve ilişkilendirilmesini önleme seçeneğiniz vardır. Bu, gizliliğinizi koruyacak, ancak aynı zamanda eylemlerinizden öğrenmemizi ve siz ve diğer kullanıcılar için kullanılabilirliği geliştirmemizi engelleyecektir.

Matomo analizine itiraz edebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki devre dışı bırakma seçeneğini kullanabilirsiniz. Fikrinizi daha sonra değiştirirseniz, her zaman bu sayfaya dönebilir ve ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

4. Sosyal Medya

X (Twitter), Facebook, LinkedIn ve YouTube’dan (bundan sonra “sağlayıcılar” olarak anılacaktır) sosyal medya logolarını web sitemize bağladık; bunlar, sağlayıcılarda depolanan ilgili profillerimize yönlendirir ve bizi orada takip etmenizi veya paylaşmanızı sağlamayı amaçlar. sağlayıcılar aracılığıyla içerik. Bu, kullanıcıları etkin bir şekilde bilgilendirmek ve kullanıcılarla GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f.

 • X bir hizmettir X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
  • Sağlayıcının gizlilik politikası: https://twitter.com/tr/privacy
  • Opt-Out: https://twitter.com/personalization
 • Facebook bir hizmettir Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
  • Sağlayıcının gizlilik politikası: https://tr-tr.facebook.com/privacy/policyy
  • Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
 • LinkedIn bir hizmettir LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
  • Sağlayıcının gizlilik politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 • YouTube bir hizmettir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9402 USA.
  • Sağlayıcının gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=tr
  • Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Veri koruma nedenleriyle, yalnızca sağlayıcılarla ilgili profillerimize bir bağlantı uyguladık. Bu, ilgili sosyal medya logosuna tıklamadığınız sürece sizinle ilgili hiçbir verinin sağlayıcılara aktarılmayacağı anlamına gelir. Ancak, tarafımızdan belirlenen ilgili profilimizin bağlantısına tıkladığınızda veya ilgili paylaş düğmesine tıklayarak içeriğimizi paylaştığınızda, sağlayıcının web sitesine yönlendirileceksiniz ve bu da verilerin ilgili sağlayıcıya aktarılmasına yol açacaktır. Bu, muhtemelen kişisel olan, sağlayıcılara veri aktarımı ve sağlayıcılardan veri toplanması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Aynı şekilde, bu veri işlemenin bireysel amaçları veya kapsamı ve saklama süresi hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Ayrıca sağlayıcıların verileri silip silmediğini, profil oluşturup oluşturmadığını veya atayıp atamadığını veya verileri anonim hale getirip getirmediğini bilmiyoruz ve bu bizim etki alanımızda değildir.

5. İletişim formları

Bizimle iletişime geçmek için web sitelerimizdeki iletişim formlarını kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleriz:

 • Ana veriler (isim, e-posta adresi)
 • Şirketiniz hakkında veriler
 • Gönüllü olarak sağladığınız ek kişisel veriler (şirketinizdeki pozisyon, adres, telefon numarası)
 • İletişim formunun serbest metin alanlarında verdiğiniz bilgilerde yer alan kişisel veriler

Kişisel verileriniz, talebinizi işleme alacak olan ilgili yerel AutoForm ofisine, temsilcisine veya satış ortağına aktarılacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz müşteri hizmetleri ve sorunuza cevap vermektir. İletişim bir sözleşmenin imzalanmasını amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanak GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. b.

6. Yazılım sertifika formları

Bir AutoForm müşterisi olarak, özel iletişim formları aracılığıyla yazılım sertifikaları talep edebilirsiniz. Bunu yaparken, temel verilerinizi (isim, adres, ülke, e-posta adresi, telefon numarası) işleriz.

Kişisel verileriniz, talebinizi işleme alacak olan ilgili yerel AutoForm ofisine aktarılacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. b ve f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, müşteri hizmetlerinin yanı sıra sözleşme performansıdır.

7. Müşteri destek araçları

Çeşitli müşteri destek araçları (örneğin müşterilerimiz için açıklayıcı video klipler içeren bir video portalı) işletiyoruz. Bunlara kayıt olduktan sonra erişilebilir. Kayıt sırasında aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işliyoruz: ana veriler (örneğin ad, e-posta adresi, kullanıcı adı / UserID).

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, müşteri hizmetleri ve müşteri destek araçlarının yetkisiz kullanımını önlemektir.

8. EasyBlank Bulut Hizmeti

Sac metal parçaların 3D geometri verilerinden boşlukları hesaplamak için EasyBlank Bulut Hizmetimizi doğrudan tarayıcınızdan kullanabilirsiniz. Uygulamayı kullandığınızda IP adresinizi işleriz. Sonuçlar hakkında bir rapor talep ederseniz adınızı, e-posta adresinizi ve/veya telefon numaranızı girebilirsiniz, bunları işleyeceğiz.

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. b ve f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, uygulamanın işlevselliğinin geliştirilmesi, müşteri hizmetleri ve raporun kullanıcıya ulaştırılmasıdır.

9. CarBody Planner Web Hizmeti

CarBody Planner Web Hizmetimizi doğrudan tarayıcınızdan kullanarak bir grup 3D geometri dosyası için malzeme maliyeti ve fizibilite hesaplayabilirsiniz. Uygulamayı kullandığınızda IP adresinizi işleriz. Ayrıca, kaydolmak için adınızı ve e-posta adresinizi vermeniz gerekir.

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. b ve f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, uygulamanın işlevselliğinin iyileştirilmesi, müşteri hizmetleri ve raporların kullanıcıya ulaştırılmasıdır.

10. Yazılım ürünleri

Genel olarak, yazılım ürünlerimiz aracılığıyla kişisel verileri işlemiyoruz. Ancak, ürünlerimizin lisanssız bir sürümü tarafından oluşturulan bilgisayar dosyalarının yetkisiz kullanımı veya kullanımı durumunda, iletişim ve kullanım verilerini işleyebiliriz.

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f dayanmaktadır. Amaç ve meşru menfaatimiz, AutoForm yazılım ürünlerinin lisans koşullarına uyumu izlemek ve ihlallerin önlenmesi ve kovuşturulmasıdır.

11. Kişisel verilerin silinmesi ve kısıtlanması

Kişisel verilerinizin silinmesi ve kısıtlanması (bloke edilmesi), amaç sınırlamasının geçerliliğini yitirmesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmamaları koşuluyla, yasalara ve/veya mali kanuna dayalı saklama sürelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

12. İş ilanlarının yayınlanması / online iş başvuruları

AutoForm’un iş tekliflerine https://careers.autoform.com adresindeki kariyer sitemizden ulaşabilirsiniz.

Başvurunuz ve başvuru süreciniz bağlamında gizlilik politikası bilgilerimize https://www.autoform.com/en/legal/applicantdataprivacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

13. Veri sahibi haklarının yönetimi

Bilgi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması ve veri aktarımı taleplerinizi GDPR’ye uygun olarak işliyoruz. Bunu yaparken aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz:

 • Ana veriler
 • Gizlilik beyanları (kişisel verilerin işlenmesine rıza, rızanızın iptali, kişisel verilerin işlenmesine itirazlar, haklarınızı kullanarak bize sağladığınız bilgiler de dahil olmak üzere erişim, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması ve veri aktarımı haklarınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin beyanlar)
 • Talebe konu olan tüm veriler veya veri kategorileri.

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. c dayanmaktadır. Amaç, etkin bir hak yönetimidir.

GDPR Madde 21 uyarınca itiraz etme hakkınız hakkında bilgi

GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f (kişisel verilerin çıkarlar dengesi temelinde işlenmesi) temelinde sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hükümler temelinde profil oluşturma da buna dahildir (GDPR Madde 4 No. 4).

İşlemeye itiraz etmeye karar verirseniz, çıkarlarınızı ve haklarınızı geçersiz kılan işleme için zorlayıcı nedenler olmadıkça veya işleme yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için olmadıkça kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız.

Ayrıca, kişisel verilerinizin reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, reklamla ilgili olduğu sürece profillerin oluşturulması için de geçerlidir.

Reklam amaçlı işlemeye itiraz etmeye karar verirseniz, kişisel verilerinizi bu amaçlar için işlemeyi durduracağız.

İtiraz herhangi bir şekle tabi değildir. Bunu yapmanın en iyi yolu Bölüm 1. - “Kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur ve kiminle iletişime geçebilirsiniz?” kısmında listelenen kişilerle iletişime geçmektir.

Ticari Markalar, Patentler ve Diğer Haklar

“AutoForm” ve burada listelenen diğer ticari markalar veya Yazılımda veya ilgili belgelerde yer alan ticari adlar, AutoForm Engineering GmbH İsviçre’nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Üçüncü taraf ticari markaları, ticari adlar, ürün adları ve logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir. Yazılımın kopyalarının tüm hakları AutoForm Engineering GmbH şirketine aittir. Yazılımın telif hakkı İsviçre yasaları ve diğer ülkeler ile uluslararası anlaşma hükümleri tarafından korunmaktadır. Yazılımda bulunan ya da Yazılımla birlikte verilen herhangi bir tescilli, ticari marka ya da telif hakkı işaretini ya da bildirimini kaldıramaz, değiştiremez ya da yok edemezsiniz. AutoForm Engineering GmbH, Yazılımında veya orada atıfta bulunulan öğelerde herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, AutoForm Engineering GmbH Yazılımı desteklemek veya güncellemekle yükümlü değildir ve patentleri, telif hakları, ticari markaları veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında herhangi bir açık veya zımni hak vermez.

Bu ürün AutoForm Engineering GmbH İsviçre tarafından alınan veya kullanılabilir olan aşağıdaki patentlerle korunmaktadır: Avrupa patentleri 1623287, 1665103, 1741012, 1903409, 2442194, 2463792, 2463793, 2520992, 3654225, ABD patentleri 7542889, 7870792, 7885722, 7894929, 8140306, 8271118, 8280708, 8463583, 8478572, 8560103, 9342070, RE47557 ve Japonya patentleri 4633625, 4852420, 5188803, 5499126. Diğer Avrupa, ABD, Japonya ve Çin patentleri beklemededir.

AutoForm Engineering GmbH, İsviçre’nin ticari markaları ve tescilli ticari markaları: “AutoForm”, “AutoFormingWorld”, “AutoForm-Explorer”, “BlankWizard”, “CostCalculator”, “DieAdviser", “DieDesigner”, “DieWizard”, “EasyBlank”, “EasyQuote”, “EasyStamping”, “EasyTooling”, “FormFit”, “Forming Reality”, “FormingWizard”, “FormingWorld”, “Logopress”, “Logopress3”, “ProcessExplorer”, “ProcessDesigner”, “Sigma”, “SolidReporter”, “TriboForm” ve “TubeXpert”.

Korsan Kullanımı Önleme

Yazılım korsanlığı, telif hakkıyla korunan yazılımlara yetkisiz sahip olunması, kullanılması, kopyalanması veya dağıtılmasıdır. Yazılım satın aldığınızda, yazılımın kendisini değil onu kullanmak için bir lisans almaktasınız. Lisans, yazılımı nasıl kullanmanıza izin verildiğini tanımlar. Kişisel veya iş bilgisayarlarında çoklu yazılım kopyası kullanıyor, kopyalıyor, indiriyor, paylaşıyor, satıyor veya yüklüyorsanız ve bir resmi lisans sözleşmesinin hüküm ve koşulları altında bunu yapmaya yetkili değilseniz, yazılım korsanlığı yapıyorsunuz. AutoForm ürünlerinin korsanlığı şüphesini bildirmek için lütfen piracy@autoform.com adresinden AutoForm ile iletişime geçiniz.