Tüm Prosesin Dijitalleşmesi

Şu anda Endüstri 4.0 bağlamında tartışılan birçok kavram üretim sürecine odaklanırken, tüm ürün tasarımı, mühendislik süreci ve üretiminin tam dijitalleşmesi daha geniş ve kapsamlı bir görünüm almaktadır. Tam dijitalleşme, yalnızca üretim süreçlerini düzenli hale getirmek ve otomatikleştirmek için gelişmiş dijital teknolojilerin kullanılması anlamına gelmez, aynı zamanda dijital teknolojilerin tüm ürün yaşam döngüsünde kapsamlı ve entegre kullanımını ifade eder.

Buna ürün geliştirme, planlama faaliyetleri, proses ve üretim mühendisliği, kalıp ve fikstür imalatı, parça ve montajlar için deneme ve devreye alma süreçleri ile üretim operasyonları ve kalite yönetimi faaliyetlerinin dijital desteği dahildir. Potansiyel faydalar çok büyüktür ve birçok OEM önümüzdeki on yılda rekabet edebilirliklerinin büyük ölçüde tüm ürün geliştirme süreç zincirinin dijitalleştirilmesi konusunda yapacakları ilerlemelere bağlı olacağını fark etmiştir.

Tam süreç dijitalleştirme, geliştirme ve mühendislik sürecindeki tüm kararların ve eylemlerin desteklenmesi ve güvenilir ve tutarlı dijital verilere dayanması, süreç zincirindeki tüm faaliyetlerin dijital olarak belgelenmesi, aranabilir ve şeffaf olması ve süreçteki tüm paydaşların – dahili ve harici olarak – üretim sürecini dijital olarak tanımlayan ilgili tüm verilere tam erişime sahip olması demektir.

Endüstri 4.0 konularına odaklanılmasıyla birlikte, üst yönetim artık dijitalleşme çabalarında daha fazla dahil olmakta ve eforunu bu yöne yönlndirmektedir. Amaç geliştirme yatırımlarını ve zamanı azaltmak için geliştirme sürecini düzenlemektir.

Tamamen dijitalleştirilmiş proses zincirinin, dijitalleşmeden önce kullanılan prosesin basit bir dijital versiyonu değil, farklı bir proses zinciri olduğunun farkına varmak önemlidir. Önemli ve faydalı veriler süreç içinde çok daha erken kullanıma sunulduğundan, ekipler ve departmanlar arasındaki işbirliği çok daha güçlüdür. Bu nedenle karar verme süreçleri ve zamanlamaları yeniden gözden geçirilmelidir. Tüm süreç zinciri boyunca sadece dijital verilere tam güven, tüm süreci yeniden tasarlamanın ve ilgili tüm paydaşların işbirliğini yeniden tanımlamanın gerekli olduğu anlamına gelir. Tüm parça basma ve BiW proses aşamalarını kapsayan son teknoloji yazılım teknolojisi ile AutoForm, tam süreç dijitalleştirmesini sağlamak için tutarlı ve entegre bir platform sağlar.