Endüstri 4.0

Bugün otomotiv endüstrisi, verimlilik ve üretim kalitesinde önemli iyileştirmeler elde etmek için otomasyon teknolojisinde dijitalleşmeye odaklanıyor. Son hedef, otonom bir üretim ortamının veya akıllı fabrika olarak adlandırılan bir ortamın yaratılmasıdır. Bu vizyon, birçok önemli fayda beklentisi ile ortaya konmuştur: sıfır hatalı üretim için otomatik olarak gerekli hat içi proses ayarlamalarını yapan kendi kendini düzelten akıllı üretim hatları, maksimum üretkenlik ve çalışma süresi (plansız durmaları olmayan), ayrıca en düşük üretim maliyetleri ve optimum üretim esnekliği.

Günümüzün tipik parça basma ve BiW montaj mühendisliği ve üretim operasyonları göz önüne alındığında, hala dijital olarak görünmeyen veya dijital olarak bağlantılı olmayan çok sayıda proses zinciri noktası vardır. Kalıp deneme süreci sırasında kalıp yüzeyinde yapılan manuel ayarlamalar veya CAD/CAE/CAM süreçlerinde ve üretiminde farklı kalite güvence sistemlerinin kullanılması gibi bazı faaliyetler senkronize ve bilgisayar ortamında bile değildir.

Endüstri 4.0’ı başarılı bir şekilde uygulamak için, dijitalleşmeyi tüm süreç zinciri boyunca entegre etmeyi amaçlayan ve her seviyedeki tüm faaliyetleri içeren genel bir strateji gereklidir. Bunun, otomotiv şirketleri de dahil olmak üzere tüm otomotiv eko-sistemi ve aynı zamanda tüm tedarik zincirleri, yani donanım, yazılım, parçalar, alt montajlar ve hizmetler için ortak bir çaba olması gerekecektir.

AutoForm, proses ve üretim mühendislerinin planladıkları, tasarladıkları, mühendisliğini yaptıkları ve optimize ettikleri şekillendirme ve BiW montaj prosesleri hakkında derinlemesine bilgi edinmelerini sağlayan son teknolojiyi sunar. AutoForm tarafından şekillendirme ve birleştirme proseslerinin fiziğini modellemek için kullanılan sonlu eleman yaklaşımı tüm prosesin şeffaflığını sağlar. Sonuç olarak, proses sonuçları, yani basılmış veya birleştirilmiş parça grubu, üzerinde etkisi olan nedensellikler ortaya çıkar. Parçanın veya prosesin hangi özelliklerinin sonuç üzerinde etkisi olduğunu tam olarak anlamak, AutoForm kullanıcılarının proses sonucunu güvenilir bir şekilde öngörmelerine ve zaman, kalite ve maliyet gereksinimlerini karşılayan prosesler tasarlamalarına olanak tanır.

Ayrıca, stokastik AutoForm analizlerinin sonuçları, deneme ve üretim operasyonlarına tavsiye vermek, hızlandırmak ve optimize etmek için birçok müşteri tarafından halihazırda kullanılmaktadır. Bunlar, tam otomatik bir üretim ortamı elde etmek için yazılım ve donanımın(örn. pres hatları) doğrudan bağlantılı olduğu tam bir siber-fiziksel sistem entegrasyonunun önünü açar. AutoForm yazılımı ile kullanıcılar, pres ve gövde atölyelerinde Endüstri 4.0 uygulamalarına olanak sağlayan, parça basma ve BiW montaj prosesleri için geliştirilmiş güçlü bir yazılım platformu ile donatılır.