Alüminyum ve Çelik Üretimi

AutoForm yazılımını kullanarak şirketiniz malzeme kullanımını iyileştirebilir ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Malzeme kullanımındaki %1’lik iyileşme, üretilen her araç için CO2 emisyonunda 20,5 kg’lık bir azalmaya yol açmaktadır.

Malzeme üretimi, çelik için ortalama 1,65 kg CO2/kg ve alüminyum için 16,1 kg CO2/kg CO2 emisyonuna neden olur. Sac metal şekillendirmede mühendislik yazılımının kullanılması malzeme kullanım oranının iyileşmesine katkıda bulunur. CO2 emisyonları açısından ise 2010-2020 yılları arasında 38 milyon ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlandı. Bu tasarrufun 2025 yılına kadar 102 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Malzeme üretimi sırasında CO2 emisyonlarını azaltmak için otomobil üreticileri optimize edilmiş açınımlar, malzeme miktarı optimize edilmiş kalıplar ve prosesler kullanarak malzeme kullanım oranını iyileştirmeyi hedefliyor. Özel olarak geliştirilmiş AutoForm yazılımı, potansiyel parça açınım şeklinin ve uygun yerleşiminin kolayca öngörülmesini sağlar. Yazılımımız sayesinde mühendisleriniz, minimum malzeme tüketimini dikkate alarak optimum açınım yerleşimini verimli bir şekilde hesaplayabilir. Sistematik ve kapsamlı bir şekilde kullanılması, malzeme kullanım oranının iyileşmesine, dolayısıyla da daha düşük hammadde talebine ve daha az CO2 emisyonuna yol açar.

CO2 hesaplayıcımız yalnızca birkaç giriş parametresi girerek, malzeme kullanımınızı arttırarak ne kadar CO2 tasarrufu elde edebileceğinizi hesaplamanıza imkan tanır. Malzeme üretiminde CO2 tasarrufunuzu hesaplayın.