AutoForm-QuickLinkforNX

AutoForm-QuickLinkforNX, AutoForm ve NX arasında kesintisiz veri akışı sağlar. Sonuç olarak, proses tasarım departmanınız hem kurum içi hem de dış departmanlarla daha etkin işbirliği yaparak iş verimliliğini arttırabilir.

AutoForm-QuickLinkforNX, proses verilerini AutoForm’dan NX ortamına kolayca aktarmanızı olanak sağlar. Dışa aktarılan veriler, yüzeyler, eğriler ve noktalar içerebilir ayrıca operasyonlar, pozisyonlama ve kam yönlerinin yanı sıra isim ve kalınlık gibi malzeme bilgileri içeren proje bilgileride içerebilir. Bunlara ek olarak simülasyon sonuçlarını da dışarı aktarabilirsiniz.

İçeri aktarılan proses verilerine dayanarak proses tasarımını yapabilir özellikle NX doğal fonksiyonları ile CAD kalitesinde yüzeyler oluşturabilirsiniz. NX ortamında oluşturulan proses tasarım sonuçları AutoForm’a son doğrulama simülasyonu için kolayca aktarılabilir.

Yararları

  • AutoForm ve NX arasında veri alışverişi
  • Veri tutarlılığı, şeffaflık ve kullanılabilirlik
  • CAD tasarım sürecinin hızlandırılması
  • Sonraki aşamalarda oluşabilecek problem ve kusurların önlenmesi

Temel Özellikler

  • AutoForm ve NX arasında geometri ve proses datasının seçimli alışverişi
  • Geometri, parça pozisyonu, pozisyonlama ve kam yönlerinin kolay modifikasyonu
  • Tutarlı adlandırma ve isimlendirme
  • Tüm operasyon yapısının transferi

İndirme Linkleri

Broşür
[İngilizce – PDF – 562 KB]