Dijital Proses İkizi

Dijitalleşme, endüstrinin maliyetleri ve teslim süresini azaltma çabasının merkezinde yer alıyor. Otomobil üreticileri daha hızlı geliştirmeli ve üretim Başlangıcından itibaren sorunsuz olmalıdır. Endüstri 4.0, proseslerin dijital dönüşümünü gerektiren yeni ve inovatif çözümler getirir. Otomotivde planlama ve mühendislik departmanları, deneme ve üretim faaliyetleri için parça basma ve BiW montajları için kapsamlı proses mühendisliği gerçekleştirir. Bu mühendislik faaliyetleri, süreçteki tüm önemli nedensellikleri ve bağımlılıkları ortaya koyan dijital proses modelleri tarafından yönlendirilir.

Pratikte, geometrik toleranslar dahilinde hatasız basılan parçalar ve montajlar üretmek için çeşitli düzeltme döngüleri gerekir. Bu düzeltme döngülerinde takımlara yapılan ayarlamalar manuel olarak yapılır, bu da son derece maliyetli ve zaman alıcı bir iştir. Başarılı bir üretim prosesinin anahtarı deneme ve kalite döngülerinin sayısını azaltmaktır. Bu bir dijital proses modeli veya “dijital ikiz” kullanılarak verimli bir şekilde başarılabilir.

Pratikte dijital ikiz ile sürecin fiziksel temsili veya “fiziksel ikiz” arasında küçük farklılıklar olması beklense de, başarının anahtarı tam olarak bu tutarsızlıklarla başa çıkmakta yatar. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 çabalarının amacı, dijital ve fiziksel ikizler arasındaki tüm farklılıkları sistematik olarak belirlemek ve ortadan kaldırmaktır, yani dijital ve fiziksel ikizler tam olarak eşleşmelidir.

AutoForm yazılımı, kullanıcılara parça basma ve BiW montajlarının denenmesi ve üretilmesinde fiziksel sürecin taslağı olarak hizmet eden dijital bir proses ortamı sağlar. Fiziksel uygulamada sorunlar varsa, dijital proses modeli, kullanıcıların fiziksel ortamda hangi ayarlamaların yapılması gerektiğini belirlemesini sağlar. Yazılım, sorunları verimli bir şekilde öngörmelerini, kontrol etmelerini ve çözmelerini sağlar. Bu şekilde, fiziksel deneme ve kalite döngülerinin sayısını süre ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde önemli ölçüde azaltabilirler.

AutoForm’un ürün portföyü, BiW proseslerinin tamamen dijitalleştirilmesine olanak tanır ve Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılar. Dünya çapındaki otomotiv OEM’leri ve tedarikçileri, BiW proses zincirinde son teknoloji Endüstri 4.0 stratejilerini uygulama çabalarında AutoForm’un çözümünden ve birikiminden yararlanabilir.