AutoForm-Thermo Plug‑In

AutoForm-Thermo Plug‑In, soğuk, ılık ve sıcak şekillendirme simülasyonlarında genel ısıl etkileri dikkate almak için AutoForm-FormingSolver ile birlikte kullanılır. Bu eklenti ile parça üretilebilirlik ve proses fizibilitesini incelerken, şekillendirme ve üretim proses parametrelerini optimize ederken ve son doğrulama analizleri yaparken faz dönüşümü olmadığı sürece ısıl davranışı hesaba katabilirsiniz. Sıcaklık etkilerinin dikkate alınması, alüminyum alaşımları gibi birçok otomotiv hafif metalinin hem ılık hem de sıcak şekillendirilmesinde simülasyon sonuçlarının doğruluğunun artmasına neden olur. Dahası, gerçek kalıp sıcaklıklarının etkisini ve tribolojik sisteme sıcaklık etkilerini ve sonuç olarak şekillendirme sonuçlarına sıcaklığın etkisini analiz edebilirsiniz.

AutoForm-Thermo Plug‑In, AutoForm-FormingSolver’in ısıtma, prese transfer ve soğutma dahil ılık ve sıcak şekillendirme proseslerinin tüm operasyonlarında mekanik ve termal sonlu eleman denklemlerinin bağlı çözümlerini yapabilmeyi sağlar. Kalıp yüzey sıcaklıklarını sabit veya eşit yayılı, dış hesaplamalardan elde edilen sıcaklık alanlarının alınarak kullanılması veya soğutma kanallarını kullanarak kalıp sıcaklık kontrolü ile yazılımının içinden hesaplayarak tanımlayabilirsiniz.

Tasarım ve doğal gürültü değişkenlerinin sıcak şekillendirme prosesleri üzerindeki etkisini analiz etmek için AutoForm-Thermo Plug‑In AutoForm-Sigma ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca, TriboForm Solver Plug‑In ile birlikte sıcaklığın tribolojik sistem üzerindeki etkilerini de simüle edebilirsiniz.

AutoForm-PhaseChange Plug‑In ile, AutForm-FormingSolver ve AutoForm-Thermo Plug‑In işlevselliği Manganez-Boron çeliklerinin faz dönüşüm alanına da genişletilebilir.

Yararları

  • Sac şekillendirme proseslerinde ısıl etkilerin gerçekçi simülasyonu (soğuk, ılık ve sıcak şekillendirme)
  • TriboForm Plug‑In ile sıcaklığa bağlı sürtünme davranışının daha gerçekçi modellenmesi
  • AutoForm-PhaseChange Plug‑In ile Manganez-Boron çelikleri için ısıl işlem prosesinin simülasyonu

Temel Özellikler

  • Sac şekillendirme proseslerindeki termal davranışların hızlı simülasyonu
  • Faza bağlı malzeme özellikleri dikkate alınmadan bağlı termo-mekanik simülasyonlar
  • Simülasyon sonuçlarının grafiksel gösterimi, örneğin sıcaklığın parça ve kalıptaki dağılımı, kalınlık dağılımı, gerilme-gerinme dağılımı ve geriyaylanma gibi son parça özellikleri

İndirme Linkleri

Broşür
[İngilizce – PDF – 578 KB]