Sürdürülebilirlik Hedeflerinize AutoForm’un Katkısı

AutoForm olarak müşterilerimize sac metal şekillendirme ve BiW montajındaki önemli mühendislik problemlerini aşmalarında yardımcı olacak yazılım çözümleri sunmayı taahhüt ettik. AutoForm yazılımını kullanarak sürdürülebilir üretime ve daha ekolojik bir çevreye aktif olarak katkıda bulunuyorsunuz. AutoForm yazılımı şirketinizin CO2 azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Otomotiv Sektörünün 2050 Yılına Kadar Sıfır Emisyon Hedefine Ulaşmada Karşılaştığı Zorluklar

Binek araçların ürettiği CO2 emisyon miktarı son yirmi yılda istikrarlı bir şekilde artarak 2020 yılında dünya çapında yaklaşık üç milyar metrik ton karbondioksit emisyonuna ulaştı. Net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak ve Paris Anlaşması ile uyumlu küresel ısınmanın 1,5 °C ile sınırlandırılmasına yardımcı olmak üzere otomobil üreticileri kendilerine iddialı sürdürülebilirlik hedefleri belirlediler. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma birincil hedefi doğrultusunda rekabetçi kalmak otomobil üreticileri için hiç bu kadar kritik olmamıştı.

Dünyanın her yerinde hükümetler, net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için geleneksel içten yanmalı motorlu araçlardan (ICE’ler) elektrikli araçlara (EV’ler) geçişi hızlandırıyor. Bu araçlar, otomotiv sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır emisyona yönelik iddialı hedefinde merkezi bir rol oynayacak. Otomobil üreticileri için rekabetçi kalmak hiç bu kadar kritik olmamıştı. AutoForm’un ürün portföyü daha sürdürülebilir bir gelecek için net sıfır hedefini karşılamanızda sizi destekler.

AutoForm Net Sıfır Emisyona Ulaşmak İçin Otomotiv Sektörünü Üç Alanda Destekler

CO2 hesaplayıcımız yalnızca birkaç giriş parametresi girerek ürettiğiniz araçlarda ne kadar CO2 tasarrufu sağlanabileceğini hesaplamanıza imkan tanır. CO2 tasarrufunuzu hesaplayın.