AutoForm-QuickLinkforCATIA

AutoForm-QuickLinkforCATIA, AutoForm ve CATIA arasında kesintisiz veri akışı sağlar. Sonuç olarak, proses tasarım departmanınız hem kurum içi hem de harici departmanlarda daha etkin işbirliği yaparak iş verimliliğini arttırabilir.

AutoForm-QuickLinkforCATIA, AutoForm’dan CATIA ortamına proses verilerini kolayca aktarmanızı sağlar. Aktarılan data yüzeyler, çizgiler ve noktalar içerebilir ayrıca operasyonlar, pozisyonlama ve kam yönlerinin yanı sıra isim ve kalınlık gibi malzeme bilgileri içeren proje bilgilerini de içerebilir. Bunlara ek olarak, formcheck ve simülasyon sonuçları gibi sonuçlarını da dışarı aktarabilirsiniz.

İçeri aktarılan proses verilerine dayanarak, AutoForm-ProcessDesignerforCATIA, özellikle CATIA ortamında CAD kalitesinde yüzeyler oluşturarak prosesi hızlı bir şekilde tasarlamanızı sağlar. CATIA ortamında oluşturulan proses tasarım sonuçları AutoForm’a son doğrulama simülasyonu için kolayca aktarılabilir.

Yararları

  • AutoForm ve CATIA arasında veri alışverişi
  • Veri tutarlılığı, şeffaflık ve kullanılabilirlik
  • CAD tasarım sürecinin hızlandırılması
  • Sonraki aşamalarda oluşabilecek problem ve kusurların önlenmesi

Temel Özellikler

  • AutoForm ve CATIA arasında geometri ve proses datasının seçimli alışverişi
  • Geometri, parça pozisyonu, pozisyonlama ve kam yönlerinin kolay modifikasyonu
  • Tutarlı adlandırma ve isimlendirme
  • Tüm operasyon yapısının transferi

İndirme Linkleri

Broşür
[İngilizce – PDF – 512 KB]