Dijitalleşmenin Üç Sütunu

Başarılı dijitalleşme uygun yazılım, model ve proses seçimini gerektirir. Bunlar, üç dijitalleşme sütunu olarak düşünülür:

  • Yazılım
    Seçilen yazılım, kararlı bir üretim prosesi için gereken işlevsellik, kapsam, birlikte çalışabilirlik, uyumluluk ve tutarlılığı sunmalıdır. Bu yazılımla kullanıcılar tüm ürün geliştirme ve proses zincirinin tam dijitalleşmesini gerçekleştirebilmelidir.
  • Model
    Dijital modeller veya dijital ikizler, üretim prosesinin tüm önemli yönlerini hesaba katan tutarlı ve standartlaştırılmış bir mühendislik metodolojisine dayanmaktadır. Bu metodoloji aynı zamanda tüm mühendislik aşamaları boyunca üretim sürecinin evrimini ve olgunlaşmasını da içerir. Ana hedef, sürekli olarak güvenilir dijital süreç ikizleri oluşturmak ve üretim süreçlerinde yüksek doğruluk elde etmektir.
  • Proses
    Geliştirme, mühendislik ve üretim süreçleri, üretilen tüm verilerin çok yönlü şeffaflığını sağlayacak ve karar verme süreçlerini düzene sokarak hızlandırmak için verilerden en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu alt departmanlara kapsamlı, değerli destek ile gerçek alanda uygulama için ana veri olarak dijital modelin kabul edilmesini sağlar.

Bu üç sütun dijitalleşme sürecinin doğrulanmasını, onaylanmasını ve uygulanmasını temsil eder. Yazılım, geliştirme sırasında yazılım geliştiriciler tarafından sürekli doğrulama yapılmasını gerektirse de, model oluşturma süreci ve ortaya çıkan modeller kullanıcılar tarafından yazılım sağlayıcılarla birlikte doğrulanmalıdır. Sonuçta yeni dijitalleştirilmiş süreci yansıtan süreç değişiklikleri yazılım sağlayıcıların yardımıyla OEM’ler ve tedarikçiler tarafından uygulanabilir.

AutoForm, yazılım, model ve proses alanlarında aktif olarak yer alır ve müşterilerinin kusursuz bir dijital proses zinciri oluşturmasını sağlar. Bu çabalar, yazılım geliştirme ve test prosedürlerinin yanı sıra ürün portföyü stratejisindeki birçok farklı yönü kapsar. AutoForm, en iyi uygulama prosedürleri ve metodolojilerinin oluşturulmasına ve bu konularda kullanıcılar ve ortaklarla yapıcı ve verimli işbirliğine odaklanmıştır.