Haberler

Numisheet 2022 Konferansına AutoForm’un Başarılı Katkısı: AutoForm Yazılımının Hız ve Doğruluktaki Üstünlüğü

AutoForm Engineering’in 10-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Toronto, Ontario, Kanada’da düzenlenen Numisheet 2022 konferansına katkıları başarılı oldu. Konferansta AutoForm, Auto/Steel Partnership (A/SP) tarafından sağlanan bir burulma kalıbı panelinin geri yaylanma öngörüsü üzerine ilk benchmark çalışmasına katıldı. Elde edilen sonuçlar AutoForm yazılımının kullanılan yazılım kodları arasında lider konumda olduğunu gösterdi. Yazılım hem AutoForm hem de müşterileri tarafından kullanıldığında hız, doğruluk ve tutarlılık açısından öne çıkmıştır.

Numisheet 2022 Benchmark 1: Burulma Panelinin Geriyaylanma Öngörüsü

Benchmark çalışmasının amacı iki farklı proses koşulları altında şekillendirilmiş panelin geri yaylanmasını öngörmektir. İlk proses sacın hareketini kısıtlamak için pot çemberi baskısını kullanırken ikincisi ise bir küçük erkek form gibi davranan erkekte tutucu kanal formları (stake beads) olarak bilinen süzme kanalı benzeri bir unsur kullanmaktadır. Tutucu kanal formu erkek strokunun son birkaç milimetresinde saca temas ettiğinden pot çemberinden kalıp boşluğuna sac akışı durur. Bu olunca şekillendirme operasyonunun son anları çekme operasyonundan erkekte gerdirme (streç) şekillendirmesine dönüşür.

Çok farklı iki farklı proses şartları altında geri yaylanmayı öngörme zorluğuna ek olarak benchmark çalışması farklı malzemeleri içeriyordu: sırasıyla 1,5 ve 1,4 mm kalınlığında DP 980 ve Alüminyum 6000 serisi alaşımı. Pot çemberi boşluğu bu çalışmada kullanılan her iki malzeme için sac kalınlıklarından daha büyük olan 1,6 mm olarak ayarlanmıştır.

Bu benchmark çalışması için gerekli kalıp Auto/Steel Partnership tarafından sağlandı ve panelin geri yaylanma sırasında burulma eğilimi nedeniyle Burulma Kalıbı olarak adlandırıldı. Burulmanın yanında panel şekillendirmede yan duvar kıvrılması (side wall curl) da göstermektedir. Bu iki konu kalıp mühendisliğinde kontrol edilmesi ve telafi edilmesi en zor geri yaylanma türleridir. Sonuç olarak Burulma Kalıbının geri yaylanma analizi için çok iyi bir kalıp seçimi olduğu söylenebilir.

Katılımcıların panel boyunca önceden tanımlanmış 5 ayrı kesitte P0’dan P18’e kadar etiketlenmiş 19 referans noktasında geri yaylanma öncesi ve sonrası simülasyon sonuçlarının koordinatlarını (X,Y,Z) raporlamaları istendi.

Benchmark Deneysel Doğrulama

Bu benchmark çalışmasında beş katılımcı dört yazılım kodu ile yer aldı. Kullanılan yazılım kodları LS-DYNA (katılımcı 1), Inspire Form (katılımcı 2), AutoForm Forming R10 (katılımcı 3 ve 4) ve Stampack (katılımcı 5) idi. Sadece katılımcı 5 (Stampack) simülasyonu 3B hacim elemanlar kullanarak gerçekleştirirken, diğer tüm yazılım kodları 2B yüzey elemanları kullandı. Tüm katılımcılar hesaplama sürelerini, her iki malzeme için de DP 980 ve Aluminyum 6000 serisi alaşımları ile erkekte tutucu kanallı ve kanalsız sonuçları sundular. Dr. Bart Carleer, Dr. Kidambi Kannan, Theron Short ve Dr. Igor Burchitz tarafından verilen AutoForm katkısı aşağıda sunulmuştur (katılımcı 4).

Hesaplama Süresi

AutoForm Forming R10’un hesaplama süresi sonuçların en iyisiydi. Hem AutoForm ve hem de müşterisi olan katılımcı (katılımcı 3) aynı hesaplama süresini LS-DYNA’dan 11 kat, Inspire Form’dan 20 kat ve hatta hacim elemanları kullanan tek katılımcı olan Stampack’ten 137 kat daha hızlı olarak elde etti.

Deneysel ve Öngörülen Sonuçların Karşılaştırması

AutoForm’un bu benchmark çalışmasında sunulan sonuçlarının doğruluğu AutoForm’un bu alanda sahip olduğu lider konumunu açıkça vurgulamaktadır. Aşağıdaki resimler, seçilen beş kesitte tüm katılımcıların deneysel ve hesaplama ile öngörülen sonuçlarını göstermektedir. Sonuçlar erkekte tutucu kanallı ve kanalsız olarak tanımlanan tüm durumlar ve her iki malzeme, DP 980 ve Alüminyum 6000 serisi alaşımı, için sunulmuştur.

AutoForm katılımı 4 numara altında ve AutoForm müşterisi katılımı ise 3 numara altında gösterilmektedir. Her ikisinde de, her bir kesitteki sonuçlar deneysel sonuçlara tutarlı bir şekilde çok benzerdir veya hatta tam olarak eşleşmektedir. Seçilen kesitler boyunca birçok referans noktası için, diğer katılımcıların sonuçları deneysel sonuçlardan büyük ölçüde sapmakta ve AutoForm’un sonuçlarının doğruluk düzeyine yaklaşmamaktadır. Bu kıyaslama çalışmasında elde edilen olağanüstü sonuçlar ve yüksek tutarlılık düzeyi AutoForm yazılımının kullanım kolaylığına ve etkili kullanıcı rehberliğine atfedilebilir. Aşağıda sunulan tüm karşılaştırmalarda AutoForm mükemmel puanlar aldı.

Ortalama Kesit Eğriliği Hatası

Sonuçları karşılaştırırken yan duvar eğriliğini ölçmek daha objektif bir ölçü olabilir. Aşağıdaki grafiklerde, simülasyon sonuçlarının deneysel sonuçlardan sapması kesit eğriliği hatası olarak gösterilmektedir. Diyagramlarda dikey eksendeki hata ne kadar küçükse simülasyon sonucu deneysel sonuca o kadar yakın demektir.

Kullanılan yazılım kodları LS-DYNA (katılımcı 1), Inspire Form (katılımcı 2), AutoForm Forming R10 (katılımcı 3 ve 4) ve Stampack (katılımcı 5) idi. Numisheet benchmark çalışma komitesi sunulanları şu şekilde derecelendirdi:

  • DP980 tutucu kanallı: AutoForm’un sonuçları en yüksek puanı aldı
  • DP980 tutucu kanalsız: Inspire Form’un sonuçları en yüksek puanı aldı, ancak her iki AutoForm sunumu da eşit derecede yüksek puan aldı
  • AA6xxx tutucu kanallı: AutoForm’un sonuçları en yüksek puanı aldı
  • AA6xxx tutucu kanalsız: AutoForm’un sonuçları en yüksek puanı aldı

Sonuç

Numisheet konferansında AutoForm son teknoloji ürünü yazılımının kullanıcıların tüm sac metal şekillendirme prosesini hızlı, doğru ve tutarlı bir şekilde simüle etmelerini sağladığını bir kez daha gösterdi. Yazılım aşağıdaki alanlarda bariz olarak üstündür:

  • Hız: Hesaplamaların sonucu AutoForm yazılımının bu benchmark çalışmasında kullanılan diğer yazılım kodlarından 100 kat daha hızlı olduğunu gösterdi.
  • Doğruluk: AutoForm sonuçları geri yaylanma öngörüsünde mükemmel puanlar alma başarısı gösterdi. Her bir kesitte sunulan sonuçlar deneysel sonuçlara çok benzerdi ve hatta onlarla tam olarak eşleşti. Dahası, AutoForm yazılımı ortalama kesit eğrilik hatasında en iyi olarak ödüllendirildi.
  • Tutarlılık: AutoForm kullanım kolaylığı ve etkin kullanıcı rehberliği açısından mükemmel puanlar aldı.

AutoForm yazılımının kullanılan yazılım kodları arasındaki lider konumu bu benchmark çalışmasında elde edilen sonuçlarla da doğrulanmıştır. Hem AutoForm hem de kullanıcı müşterisi tarafından elde edilen puanlar yazılımın yüksek hızını, doğruluğunu ve tutarlılığını göstermektedir. Numisheet gibi prestijli bir konferansta uzmanlığımızın ve en son teknolojimizin bu kadar yüksek puan almasından ve en iyi olarak kabul edilmesinden memnunuz.