Yayınlar

Tailored Tempering

International Sheet Metal Review Volume 15, No. 5, June 2013

İzin ile çoğaltıldı
© 2013 TRMG Ltd., www.sheetmetalplus.com