Yayınlar

Simulation bahnt den Weg zum idealen Umformwerkzeug

BLECH InForm 6/2006

İzin ile çoğaltıldı
© 2006 Hanser Verlag GmbH & Co. KG, www.hanser.de